(Договір-оферта)

 

Ці Загальні положення та умови користування сайтом (далі – Умови користування) є електронною угодою між Вами (далі – “Користувач”) та ТОВ «ЮГ-ГАЗ», що стосується використання https://old.ug-gaz.com/ (далі- Сайт), будь-яких послуг, продуктів та контенту, наданих ТОВ «ЮГ-ГАЗ» (далі – Послуги).

Ці Умови користування містять важливі пункти, які Користувач повинен враховувати, коли приймає рішення щодо користування Сайтом і послугами, продуктами та контентом ТОВ «ЮГ-ГАЗ».

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими Умовами користування, перш ніж погодитися з ними. Користувач несе повну відповідальність за тлумачення та дотримання будь-яких законів, розпоряджень та правил своєї конкретної юрисдикції, які можуть бути застосовані до Користувача у зв’язку із використанням будь-яких послуг, продуктів та контенту ТОВ «ЮГ-ГАЗ».

Ці Умови користування включають в себе Політику конфіденційності, а також всі інші правила та положення, опубліковані на Сайті. Тому, прийнявши ці Умови користування, Користувач погоджується і приймає всі правила, опубліковані на Сайті. Ці Умови користування розроблені ТОВ «ЮГ-ГАЗ». У разі наявності розбіжностей між англійським та українським текстами цих Умов користування, український текст превалює.

У ВИПАДКУ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ПРИЙМАЄ ЦІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ, КОРИСТУВАЧ НЕ ОТРИМУЄ ДОСТУП ДО ЦЬОГО САЙТУ ТА НЕ ПОВИНЕН КОРИСТУВАТИСЯ БУДЬЯКИМИ ПОСЛУГАМИ, ПРОДУКТАМИ ТА КОНТЕНТОМ ТОВ «ЮГ-ГАЗ».

 

1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

1.1. Користувач має право користуватися Сайтом та Послугами допоки він/вона погоджується та фактично дотримується Умов користування. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується приймати та дотримуватись положень та умов, зазначених у цьому документі.

1.2. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з Умовами користування, перш ніж використовувати Сайт або будь-які послуги, що надаються на Сайті.

1.3. Користувач зобов’язується виконувати будь-які та всі відповідні норми законів, розпоряджень та нормативно-правових актів, що стосуються використання Послуг.

1.4. Користувач зобов’язується негайно (тобто відразу після моменту відкриття) повідомити ТОВ «ЮГ-ГАЗ» про будь-які незвичні, підозрілі, нечіткі або ненормальні зміни на його/її Обліковому записі. У випадку затримки інформування чи не інформування Користувач буде нести відповідальність за порушення Умов користування і ТОВ «ЮГ-ГАЗ» буде мати право вживати будь-які подальші кроки включаючи, але не обмежуючись, повідомленням у відповідні державні органи.

1.5. Користувач зобов’язується негайно повідомляти ТОВ «ЮГ-ГАЗ» про будь-яке несанкціоноване використання його/її Облікового запису або пароля, або про будь-яке інше порушення безпеки, електронною поштою на адресу підтримки [email protected]

Обліковий запис будь-якого Користувача, який порушує вказані правила, може бути припинений, а після цього Користувач буде нести відповідальність за будь-які збитки, понесені ТОВ «ЮГ-ГАЗ»  або будь-яким Користувачам Сайту.

1.6. З часу отримання відповідного повідомлення від Користувача, ТОВ «ЮГ-ГАЗ»  має дві години для з’ясування причини виникнення порушення безпеки та/або блокування Облікового запису чи зміни представника Користувача. Протягом цих двох годин робочого дня, протягом якого було надано Користувачем відповідне повідомлення, Користувач несе відповідальність за будь-яку діяльність, здійснену через його Обліковий запис.

1.7. Користувач зобов’язується не користуватися Послугами та Сайтом для будь-якої злочинної діяльності, включаючи, але не обмежуючись цим, відмиванням грошей, незаконним проведенням азартних ігор, фінансуванням терористичних організацій або зловмисним хакерством.

1.8. Користувач несе відповідальність за будь-яку та всю шкоду, заподіяну, а також за усі дії, пов’язані з відповідальністю проти ТОВ «ЮГ-ГАЗ» за порушення будь-яких прав третьої сторони, або порушення будь-яких застосовних норм законів.

1.9. Ніщо в Умовах користування не виключає або не обмежує відповідальність Користувача за шахрайство, смерть або травмування, спричинені  його недбалістю, порушенням умов, передбачених нормами закону або будь-якою іншою відповідальністю, яка не може бути обмежена або виключена законом.

 

2. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА ТА ГАРАНТІЇ. ДОСТУП ДО САЙТУ

2.1. Кожен Користувач, який отримав доступ до Сайту, проходить через процес авторизації. Дані, які Користувач зазначає при авторизації мають бути правдиві та вірні.

2.2. При зміні даних, зазначених при авторизації на Сайті, Користувач зобов’язується повідомити ТОВ «ЮГ-ГАЗ» про такі зміни впродовж 5 (п’яти) робочих днів.

2.3. Користувач зобов’язується не використовувати скомпрометовані КЕП (Кваліфікований електронний підпис). При компрометації КЕП негайно призупинити сертифікат Кваліфікованого електронного підпису та повідомити про це ТОВ «ЮГ-ГАЗ».

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВ «ЮГ-ГАЗ»

3.1. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» має право призупинити Обліковий запис Користувача та заблокувати всі Інструменти, у випадку невиконання або неналежного виконання Умов користування Користувачем.

3.2. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» зобов’язується надавати Послуги належним чином, та відповідно до цих Умов користування.

3.3. Відповідальність ТОВ «ЮГ-ГАЗ» обмежується використанням обґрунтованих технічних зусиль для забезпечення одержання переданих Інструментів.

3.4. У межах, дозволених законодавством, ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не несе відповідальності за будь-які збитки, втрату даних, прямі або непрямі збитки, за винятком випадків, коли понесені збитки були спричинені порушенням Загальних положень та умов ТОВ «ЮГ-ГАЗ».

3.5 ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не несе відповідальності за будь-які несправності, зрив, затримку або переривання підключення до Інтернету або будь-яку причину, через яку наш Сайт недоступний в будь-який час.

3.6. У випадку шахрайства ТОВ «ЮГ-ГАЗ» зобов’язується надавати відповідним органам влади інформацію про всі необхідні дані, включаючи імена, адреси та будь-яку іншу запитувану інформацію, що стосується шахрайства та порушень законодавства. Користувачі визнають, що їх Обліковий запис може бути  заблокований/призупинений в будь-який час на вимогу будь-якого компетентного органу влади, який розслідує шахрайство чи будь-яку іншу незаконну діяльність.

3.7. Ніщо в цих умовах не виключає або не обмежує відповідальність ТОВ «ЮГ-ГАЗ» за шахрайство, смерть або особисте ушкодження, спричинені їхньою недбалістю, порушенням умов, передбачених дією закону, або будь-яким іншим зобов’язанням, яке не може бути обмежене або виключене законом.

 

4. ЗГОДА ТОВ «ЮГ-ГАЗ» ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

4.1. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» надає доступ до Сайту та Послуги з необхідною, обачністю та на професійному рівні відповідно до цих Умов користування.

4.2. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» лишає за собою право повідомляти інформацію про Користувачів ТОВ «ЮГ-ГАЗ» третім особам без окремої попередньої згоди Користувача на власний розсуд, зокрема з метою публікації на Сайті.

 

5. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Сайт, весь контекст, що на ньому міститься, вся інформація, опублікована на даному Сайті є власністю ТОВ «ЮГ-ГАЗ» і захищена авторським правом, патентом, торговою маркою та будь-якими іншими чинними законами, якщо інше не вказано цими Положеннями.

5.2. Торгові марки, комерційні назви, знаки обслуговування та логотипи ТОВ «ЮГ-ГАЗ» та інше, що використовуються на Сайті (далі – “Торговельні марки”), є власністю ТОВ «ЮГ-ГАЗ» та його відповідних власників. Торговельні марки та інший вміст на Сайті не повинні копіюватися, відтворюватися, модифікуватися, перевидаватися, завантажуватися, публікуватися, передаватися, збиратися чи розповсюджуватися в будь-якій формі або будь-якими способами, як вручну, так і автоматизовано. Використання будь-якого вмісту з Сайту на будь-якому іншому веб-сайті або у мережевому комп’ютерному середовищі для будь-якої іншої мети суворо заборонено; будь-яке таке несанкціоноване використання може порушувати авторські права, патент, товарний знак та будь-яке інше застосоване законодавство та може призвести до кримінальних або цивільних санкцій.

5.3. Ви, як Користувач, будете дотримуватися всіх відповідних законів, правил та прав третьої сторони (включаючи, але не обмежуючись законами щодо імпорту та експорту даних чи програмного забезпечення, конфіденційності та місцевих законів). Ви не будете використовувати Сайт для заохочення або реклами незаконної діяльності або порушення прав третьої сторони. Ви не будете порушувати жодних інших умов використання або угод ТОВ «ЮГ-ГАЗ».

5.4. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» підтримує захист інтелектуальної власності. Якщо Ви хочете надіслати претензію за використання торгової марки, права на яку зареєстровані Вами, або претензію щодо використання авторських прав на будь-який матеріал, на який Ви маєте авторські права, будь ласка, надішліть нам електронний лист в службу підтримки ТОВ «ЮГ-ГАЗ» на [email protected]

 

6. ВЕРИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

6.1. Процедури ідентифікації та верифікації необхідні для авторизації на Сайті.

6.2. Користувач зобов’язується надавати ТОВ «ЮГ-ГАЗ» правильні та відповідні документи та персональну інформацію, що містяться в них. У випадку, якщо Користувач надає підроблені документи та фальшиву персональну інформацію, така поведінка буде інтерпретована як шахрайська діяльність.

6.3. Користувач тим самим уповноважує ТОВ «ЮГ-ГАЗ» безпосередньо чи опосередковано (через третіх осіб) здійснювати будь-які запити, які ми вважаємо за необхідні для перевірки відповідності та точності наданої інформації, для їх перевірки.

 

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ.

7.1. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» пильно захищає безпеку Сайту та Сервісу. Реєструючись на Сайті, Користувач зобов’язується надавати ТОВ «ЮГ-ГАЗ» поточну, точну та повну персональну інформацію, яку вимагає процес реєстрації, і оновлювати таку інформацію.

7.2. Користувач погоджується, що він/вона не буде використовувати будь-який Обліковий запис, крім свого власного, або отримувати доступ до Облікового запису будь-якого іншого Користувача у будь-який час, або допомагати іншим отримувати несанкціонований доступ.

7.3. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності інформації свого Облікового запису, включаючи, але не обмежуючи, їх пароль, електронну пошту та інше.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УМОВ КОРИСТУВАННЯ

8.1. Користувач може розірвати Умови користування, які є офертою та припинити свій Обліковий запис у будь-який час.

 

9. ДОСТУП ДО САЙТУ

9.1. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» буде прагнути зберегти Сайт працюючим; однак, всі онлайн сервіси страждають від періодичних збоїв та переривань, і ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати, від яких Користувач може постраждати в результаті таких збоїв та переривань. Таким чином, ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не надає жодних гарантій того, що доступ до Сайту не буде перерваний або що не буде затримок, помилок, упущень або втрат переданої інформації.

9.2. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» застосовуватиме значні зусилля для забезпечення того, що Користувач зможе отримувати доступ до Сайту відповідно до Умов користування. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» може призупинити використання Сайту для технічного обслуговування та докладе всіх зусиль, щоб заздалегідь попередити Користувача. Користувач визнає, що це може бути неможливим в надзвичайних ситуаціях.

 

10. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

10.1. ТОВ «ЮГ-ГАЗ» залишає за собою право надсилати повідомлення та спілкуватися з Користувачем будь-якими засобами зв’язку, доступними для ТОВ «ЮГ-ГАЗ», з урахуванням контактних даних, наданих Користувачем.

10.2. Користувач прямо погоджується одержувати будь-які повідомлення в електронній формі та додержуватися їх, якщо це вимагається Умовами користування.

 

11. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Ці Умови користування повинні регулюватися та тлумачитися відповідно до законодавства України, якщо інше прямо не передбачено. Усі спори та суперечки, що виникають з користування Сайтом та цих Умов користування, повинні бути подані до суду України. Якщо будь-яка частина цих Положень вважається недійсною, не має юридичної сили або з якої-небудь причини не може бути підставою для позову, така частина вважається відокремленою і не повинна впливати на дійсність та можливість виконання будь-якої іншої частини.

 

12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.1. В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ЙОГО ПРАЦІВНИКИ, КЕРІВНИКИ, СПІВРОБІТНИКИ, І УСІ ТРЕТІ СТОРОНИ, НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ СТОРОНОЮ ЗА ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ШТРАФНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТАКІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛИКАНІ (I) ТОЧНІСТЮ, ПОВНОТОЮ ЧИ ЗМІСТОМ САЙТУ, (II), ТОЧНІСТЮ, ПОВНОТОЮ АБО ЗМІСТОМ СТОРОННІХ САЙТІВ (ВІДКРИТИХ ЧЕРЕЗ ГІПЕРПОСИЛАННЯ, БАНЕРНУ РЕКЛАМУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ) НА САЙТІ, (III) ПОСЛУГАМИ, ЗНАЙДЕНИМИ НА САЙТАХ, НА ЯКІ ЗДІЙСНЮВАВСЯ ПЕРЕХІД (ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ, БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ ЧИ ІНШЕ), (IV) МОРАЛЬНІ АБО МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, (V), БУДЬ-ЯКОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТРЕТІХ СТОРІН, ( VI) БУДЬ-ЯКИЙ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП АБО ВИКОРИСТАННЯ НАШИХ СЕРВІСІВ ТА / АБО БУДЬ-ЯКОГО ЗМІСТУ, ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДАНИХ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В НІЙ, (VII) БУДЬ-ЯКИМ ПЕРЕРИВАННЯМ АБО ПРИПИНЕННЯМ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВЕБ-СТОРІНКОЮ ЧИ БУДЬ-ЯКИМИ САЙТАМИ, НА ЯКІ БУЛО ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕХІД (ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ, БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ АБО ІНШИМ СПОСОБОМ), (VIII), БУДЬ-ЯКИМИ ВІРУСАМИ, ЧЕРВ’ЯКАМИ, ТРОЯНАМИ І Т.П., ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ АБО З ЦЬОГО САЙТУ, АБО З БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО, НА ЯКИЙ БУЛО ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕХІД (ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРПОСИЛАНЬ, БАНЕРНОЇ РЕКЛАМИ ЧИ ІНШЕ), (IX), БУДЬ-ЯКИМ КОРИСТУВАЦЬКИМ КОНТЕНТОМ АБО КОНТЕНТОМ, ЯКИЙ ГАНЬБИТЬ, ОБРАЖАЄ АБО ШКОДИТЬ НЕПОВНОЛІТНІМ АБО БУДЬ-ЯКИМ НЕЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ, ТА/АБО, (X) КОНТЕНТОМ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ПОРНОГРАФІЧНИМ, НЕПРИСТОЙНИМ АБО З ІНШИХ ПРИЧИН МОЖЕ НАНЕСТИ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ КОРИСТУВАЧАМ ЦЬОГО САЙТУ. КРІМ ТОГО, ВИ ВИЗНАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ДО БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПРИЧИНОЮ ПОДАННЯ ПОЗОВУ, ЩО ВИНИКАЮТЬ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З САЙТОМ, АБО ПОСЛУГАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВ «ЮГ-ГАЗ», ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ СТРОКОМ ОДИН (1) РІК ПІСЛЯ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ОБСТАВИН.

 

13. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

13.1. Користувач зобов’язується захищати, відшкодовувати та утримуватися від завдання шкоди ТОВ «ЮГ-ГАЗ» та  його посадовим особам, директорам, працівникам та стороннім постачальникам послуг від будь-яких і всіх претензій, вимог, витрат, збитків, зобов’язань та збитків будь-якого виду та природи (включаючи, без обмежень, обґрунтовані плату адвокатам), що накладаються або понесені ТОВ «ЮГ-ГАЗ» безпосередньо або опосередковано через використання Користувачем цього Сайту або Послуг, які знаходяться на цьому Сайті; порушення Користувачем будь-якого положення Умов використання чи політики, які включені в цей документ; та / або порушення Користувачем будь-якого права третьої сторони, включаючи без обмежень будь-яке право інтелектуальної власності або інше майнове право. Зобов’язання щодо відшкодування за цим розділом зберігаються і після припинення або закінчення терміну дії Умов користування або використання Користувачем цього Сайту або Послуги, які знаходяться на цьому Сайті.

 

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН

14.1. Компанія ТОВ «ЮГ-ГАЗ» залишає за собою право будь-коли виправляти або змінювати будь-яку частину цих Умов користування, публікуючи виправлену/змінену версію на Сайті. Зміни набирають чинності та будуть вважатися прийнятими Користувачем, коли Користувач вперше використає Послуги після опублікування переглянутих Умов користування, і будуть застосовані у майбутньому щодо будь-якої діяльності, ініційованої після публікації. У випадку, якщо Користувач не погоджується з будь-якою такою зміною, єдиним та винятковим правом Користувача є припинення використання Послуг та закриття Облікового запису. Користувач погоджується, що ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якою третьою стороною внаслідок будь-яких втрат, зазначених у будь-яких змінах або змінах цих Положень. Діючі Користувачі мають 1 (один) календарний місяць, після набуття змінами юридичної сили, на приведення договірних відносин з ТОВ «ЮГ-ГАЗ»  у відповідність з новими Умовами користування. Якщо договірні відносини не будуть приведені у відповідність до нових Умов користування протягом 1 (одного) календарного місяця, ТОВ «ЮГ-ГАЗ» має право призупинити діяльність Користувача на Сайті та тимчасово заблокувати його Обліковий запис.

 

15. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

15.1. Якщо ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не може виконувати Послуги, викладені в Умовах користування через фактори, що не контролюються, включаючи, але не обмежуючись дією форс-мажорних обставин, зміною закону або зміною політики санкцій, ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не несе жодної відповідальності перед Користувачем стосовно наданих послуг, передбачених цим Договором, в тому числі і на період, який співпадає з подією.

 

16. ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ СТОРІН

16.1. Цей Сайт і Послуги, розміщені на цьому Сайті, можуть містити посилання на сторонні веб-сайти, які не належать або не контролюються ТОВ «ЮГ-ГАЗ». ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не несе відповідальності за зміст, умови використання, політику конфіденційності чи практику будь-яких сторонніх веб-сайтів. Крім того, ТОВ «ЮГ-ГАЗ» не цензує та не змінює вміст будь-яких сторонніх веб-сайтів. Використовуючи цей Сайт або Послуги, які знаходяться на цьому Сайті, Ви звільняєте ТОВ «ЮГ-ГАЗ» від будь-якої відповідальності, пов’язаної з використанням Користувачем будь-якого стороннього веб-сайту. Відповідно ТОВ «ЮГ-ГАЗ» закликає Користувача, коли останній залишає цей Сайт або Послуги, що знаходяться на цьому Сайті, переглядати умови та положення, політику конфіденційності та інші керуючі документи будь-якого іншого веб-сайту, який Ви можете відвідати.

 

КОНТАКТИ

Якщо у Вас є будь-які питання, пов’язані з цими Умовами користування, Вашими правами та обов’язками, що випливають з положень Умов користування та / або з питань використання Сайту та Послуг, Вашого Облікового запису або будь-якого іншого питання, будь ласка, зв’яжіться зі службою підтримки [email protected]

Start typing and press Enter to search